Bestyrelsen og DSI

FYRs bestyrelse


Fyens Rideklubs bestyrelse er sammensat af et forretningsudvalg (FU) og nedenstående udvalgsformænd.


FU består af en formand, en næstformand, en kasserer en sekretær og to øvrige medlemmer. Den samlede bestyrelse tæller desuden formændene for de respektive udvalg.


Dertil kommer Den Selvejende Institution Tarupgård, som ejer bygningerne på Tarupgårdsvej 3. 


Du finder hele persongalleriet herunder, og en række relaterede links: foreningens vedtægterVedtægter DSI, Forretningsorden og Privatlivspolitik

Forretningsudvalget (FU)

Formand (FU)

Helle Steffen

Næstformand (FU)

Lena Snogdal

Kasserer (FU)

Andrea Skyggebjerg Klausen

Bestyrelsesmedlem (FU)

Malene Petersen

Bestyrelsesmedlem (FU)

Jesper Lund Nielsen

Sekretær (FU)

Kristine Bilde Hansen

Udvalgsformænd

Juniorudvalg

Formand: Maria Wagner Lukasiewicz

Juniorudvalget står for arrangementer for børn og unge i Fyens Rideklub såvel elevryttere som private opstaldere. Eksempler på arrangementer kunne være: ridelejr, kreadag, videoaften og lign. Formålet med juniorudvalget er at skabe en god klubånd og give klubbens medlemmer mulighed for at have det sjovt og udvikle sig sammen.

Stævneudvalg

Formand: Carolin Steffen 

Udvalget står for at planlægge og arrangere stævner. Herunder at søge om stævneterminer (stævne- datoer), ansøge proportioner., finde dommer og kommunikere ud til dem. Hente stævnet ned, sætte tilmeldingerne ind og evtuelle rettelser i klasserne. Desuden laver vi tidsplan, kommunikerer antal klasser til sponsorudvalget, holder øje med betalinger, afregner med div. officials, arrangerer præmieoverrækkelser, afregner ryttere og afvikler stævnet.

Sponsorudvalg

Formand: Bolette Hilbert Mortensen

I vores udvalg har vi to opgaveområder. Vi skal skaffe sponsorgaver til vores stævner, og vi skal sælge reklame-skilte-plads i vores to ridehuse. Vi har pt. aftaler med samtlige rideudstyrsbutikker i Odense og afhenter gaver to gange årligt, ligeledes har vi aftaler med en del butikker i Tarup-centret.


Mht. skiltene så binder firmaerne sig for et år ad gangen, de skal derfor kontaktes årligt. I vores udvalg er der plads til nye ideer, der kan hjælpe os med, at der kommer penge i FYR-kassen .Pt. er der to faste medlemmer i udvalget, men har nogen en sponsor-ide de gerne vil føre ud i livet, så er de mere end velkomne, bare lige snak med os om det, så vi ikke kommer til at kontakte samme firma flere gange.

Cafeteriaudvalg

Formand: Jeanette Andersen

Cafeteriaudvalget sørger for indkøb og menu udvalg i cafeteriet på FYR. Sørger for at der er mandskab på i alle timerne ved stævner, samt oprydning og rengøring af køkkenet

Materialeudvalg

Formand: Vakant

Materialeudvalget planlægger de fælles arbejdsdage på FYR, og varetager drift- og vedligeholdsopgaver på matriklen.

Den selvejende

institution Tarupgaard (DSI)

Formand

Mathilde Tvingsholm

Kasserer

Christina Baun

Sekretær

Line Skov Meyerhoff