Bliv sponsor på FYR

Bliv sponsor i Fyens Rideklubs støtteforening og gør en forskel for børn og unges oplevelser med heste 

Om Fyens Rideklub

Fyens Rideklubs historie starter den 13. maj 1901, hvor foreningen blev stiftet som den kun 3. rideklub i Danmark. Fra at være en klub for godsejere og det bedre borgerskab, har Rideklubben udviklet sig til at kunne rumme alle og har i dag ca. 300 medlemmer.


Siden 1960’erne har Rideklubben holdt til på i et naturskønt område på Tarupgårdsvej i Odense NV. Her råder vi over 3 ridehaller: Hal 1 (stævnehallen) som måler 20x63 m. og anvendes til stævner og privat undervisning. Hal 2, som måler 20x40m og som sammen med en mindre rundhal, anvendes til
elevundervisningen. Her har elever, forældre, venner og tilskuere deres sædvanlige gang.


Mellem hallerne har vi en stor udendørsbane.
Vores stald har plads til 60 heste, heraf er ca. 21 elevskoleheste. Vi råder tilmed over mere end 30 græs- og jordfolde, hvor vores heste kan få lov til at strække benene, nyde udelivet samt holde sommerferie.

Aktiviteter

I Rideklubben tilbyder vi undervisning til alle aldre og på alle niveauer – fra begyndere til
konkurrenceridning. Vi tilbyder både undervisning i dressur og spring.


I undervisningen lærer vi vores
ryttere at ride og omgås hestene på en tryg og hensigtsmæssig måde. Vi lægger stor vægt på fællesskabet mellem rytterne og arrangerer i løbet af året – udover de årlige ridelejre, ”vaske-heste-arrangementer”
mv., en del sociale arrangementer, hvor hestene ikke nødvendigvis er omdrejningspunktet.


Rideklubben underviser pt mere end 185 ryttere hver uge og vi afholder årligt ca. 3 interne elevstævner med deltagelse af ca. 60 ryttere.


Rideklubben afholder årligt ca. 9 stævner, herunder E-, D- og C-stævner og diverse mesterskaber for interne og eksterne ryttere.
Fyens Rideklub er tilmed med på kæpheste-trenden, og der undervises og afholdes kæphestestævner i såvel dressur som spring for både vores egne og eksterne deltagere.


Ved vores kæphestestævner deltager
mellem 50-100 ryttere fra hele landet.
Rideklubben er aktive på Instagram og Facebook, hvor klubben har mere end 400 følgere.

Driften

Driften af Fyens Rideklub varetages af en frivillig bestyrelse, forretningsudvalg, juniorudvalg, stævneudvalg mv. Rideklubben bygger i høj grad på frivilligt arbejde og vores frivillige bruger mange timer på både at drive Rideklubben og sikre kontinuerlig udvikling.


Fyens Rideklub er en dejlig sammensat flok af elevskolerytter, børn, som voksne, og private opstaldere og ryttere. Alle udgifter i forbindelse med drift af Rideklubben, herunder leje af bygninger, hestenes trivsel, udstyr til elevskolen mv., påhviler Rideklubben.


Til at balancere Rideklubbens udgifter, har vi alene indtægter fra kontingenter, undervisning, stævner, privat opstaldning og kommunale tilskud.


Vi gør os mange tanker om fællesskabet og det gode aktive foreningsliv. Det er vores mål at skabe de bedste rammer for vores heste, ryttere, for en sund interesse og for en pragtfuld sport for alle aldre.


Rideklubben har til formålet oprettet en støtteforening, der via sponsorater og anden støtte kan bistå Rideklubben med at nå vores mål og fremme aktiviteter og arrangementer i Rideklubben.

Hvordan kan du støtte os?

Fyens Rideklubs Støtteforening tilbyder erhvervsvirksomheder og private personer attraktive sponsorater, hvis omfang og modydelser kan variere efter ønske og behov, og som kan tegnes for et eller flere år.


Vi tilbyder også nedenstående pakkeløsninger. Alle sponsorer med sponsorater over kr. 2.000, får deres firmanavn /navn på Fyens Rideklub og Fyens Rideklubs Støtteforenings hjemmeside. Alle sponsorer vil tilmed fremstå på sponsorlisten ved hovedindgangen til Rideklubbens cafeteria.

Sponsorpakke 1

Sponsorat af rideskolehest + sponsorskilt
Ved sponsorat af en rideskolehest, hjælper du Rideklubben med de daglige udgifter, der er i forbindelse med pasning af hest herunder foder, dyrlæge, smed, udstyr mv.


Du er velkommen til at besøge os i stalden og selv vælge, hvilken hest, du ønsker at sponsorere. Ved sponsorat af en rideskolehest, får du følgende:

 • Sponsorskilt med firmalogo i størrelsen 100 x 250 cm hængt op i stævnehallen
 • Mindre skilt (A4) med dit firmalogo hængt på hestens boks
 • Sadelunderlag til din sponsorhest med dit firmalogo
 • Eksponering på Fyens Rideklubs sociale medier
 • Eksponering på Støtteforeningens hjemmeside med link til sponsors hjemmeside


Pris kr. 16.000 + moms pr. år, inkl. skilte, montering og sadelunderlag

Sponsorpakke 2

VIP-sponsorskilt i stævnehallen, mål: 150 x 300 cm.


Pris første år: selvvalgt beløb, dog minimum kr. 8.500 + moms (inkl. skilt).

Pris pr. efterfølgende år: Kr. 6.000 + moms, forudsat at skiltet kan genbruges.

Sponsorpakke 3

Sponsorskilt i Stævnehallen, mål: 100x250 cm.


Pris første år: selvvalgt beløb, dog minimum kr. 6.000 + moms (inkl. skilt).

Pris pr. efterfølgende år: Kr. 4.000 + moms, forudsat at skiltet kan genbruges.

Sponsorpakke 4

Sponsorskilt ved udendørsbanen, mål: 55x300 cm.


Pris første år: selvvalgt beløb, dog minimum kr. 5.000 + moms (inkl. skilt).

Pris pr. efterfølgende år: Kr. 3.500 + moms, forudsat at skiltet kan genbruges.

Sponsorpakke 5

Sponsorskilt i elevhallen, mål: 100 x 250 cm.


Pris første år: selvvalgt beløb, dog minimum kr. 4.500 + moms (inkl. skilt).

Pris pr. efterfølgende år: Kr. 3.000 + moms, forudsat at skiltet kan genbruges.

Sponsorpakke 6

Sponsor af valgfri klasse ved stævne. Navn/firmanavn speakes under stævnet og fremstår ligeledes på Equipe.dk, hvor stævnetider, deltageroplysninger mv. fremgår. Equipe anvendes af både deltagere, hjælpere samt tilskuer, i forbindelse med blandt andet oplysninger om starttider og
stævneresultater.


Pris selvvalgt beløb eller præmier, dog minimum svarende til kr. 1.000.

Sponsorgaver
Du kan også vælge at støtte Rideklubben ved hjælp af sponsorgaver.


Det kan fx være gaver i form af:

 • Stævnepræmier
 • Sikkerhedsudstyr til elevskolen
 • Udstyr til hestene (sadler, grimer etc.)
 • Udstyr til stalden (koste, trillebøre mv.)
 • Lydanlæg til stævnehallen
 • Nye borde og stole til kantinen
 • Dommertårne
 • Bunde til både indendørs- og udendørsbanerne
 • Håndværkertimer / arbejdskraft
 • Kontante beløb / tilskud til kommende eller igangværende projekter


Rideklubben har næsten altid en masse projekter i støbeskeen i form af enten vedligeholdelse eller udvikling af ridebaner, stalden, udeområder mv.


VI har derfor næsten altid en ”’ønskeliste” over ting/materialer, vi kan anvende. Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvad der pt står på ønskelisten. Vi hjælper naturligvis også gerne med
indkøb, indhentning af tilbud etc.

Medlem af støtteforeningen

Du har også mulighed for at melde dig ind i Fyens Rideklubs Støtteforening som passivt medlem og betale et årligt kontingent på 250 kr. Indmeldelse kan ske til ….. (navn og mailadresse på medlem)

Kontakt

Hvis du har lyst til at høre mere om vores sponsorpakker, kan du kontakte følgende medlemmer i vores sponsorudvalg og Støtteforening:


Bolette Hilbert (Formand)
Mobil: 29 79 02 05
Mail: 


Birgitte Dahl
Mobil: 29 44 67 60
Mail:SPONSORATER ER FULDT FRADRAGSBERETTIGEDE FOR VIRKSOMHEDER